Radyoilahiask

Esmâ-ül Hüsnâ

{El-Cebbâr}
  • Azamet ve kudret sahibi. Dilediğini yapan ve yaptıran. Hükmüne karşı gelinemeyen.