Radyoilahiask

Esmâ-ül Hüsnâ

{El-Hasîb}
  • Kulların hesabını en iyi gören.