Radyoilahiask

Esmâ-ül Hüsnâ

{El-Gaffâr}
  • Günahları örten ve çok mağfiret eden. Dilediğini günah işlemekten koruyan.