SURELER

gönderen: ilahi

Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Kul e’ûzü birabbinnâs 2- Melikinnâs 3- İlâhinnâs..

2 sene önce
393
gönderen: ilahi

Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- El kariah 2- Mel kariah 3- Ve..

2 sene önce
418
gönderen: ilahi

Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Vel adiyati dabha 2- Fel muriyati kadha..

2 sene önce
414
gönderen: ilahi

Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Kul e’ûzü birabbil felak 2- Min şerri..

2 sene önce
403
gönderen: ilahi

Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- İza zülziletil erdu zilzaleha 2- Ve ahracetilerdu..

2 sene önce
369
gönderen: ilahi

Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Kul hüvellâhü ehad 2- Allâhüssamed 3- Lem..

2 sene önce
381
gönderen: ilahi

Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Lem yekünillezine keferu min ehlil kitabi velmüşrikine..

2 sene önce
384
gönderen: ilahi

Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb 2-..

2 sene önce
373
gönderen: ilahi

Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- İzâ câe nasrullahi velfeth 2- Ve raeytennâse..

2 sene önce
267
gönderen: ilahi

Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- İnna enzelnahü fiy leyletilkadr 2- Ve ma..

2 sene önce
399
gönderen: ilahi

Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Kul yâ eyyühel kâfirûn 2- Lâ a’büdü..

2 sene önce
427
gönderen: ilahi

Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Ikra’ bismi rabbikelleziy halak 2- Halekal’insane min..

2 sene önce
475
ilahi aşk