Dua

gönderen: ilahi

Okunuşu Amentü billahi ve melâiketihi, ve kütübihî ve rusülihî ve’l..

2 sene önce
393
gönderen: ilahi

Okunuşu Allâhümme iyyâke na’büdü ve leke nüsallî ve nescüdü ve..

2 sene önce
407
gönderen: ilahi

Okunuşu Allâhümme innâ nesteînüke ve nestağfirüke ve nestehdîke. Ve nü’minü..

2 sene önce
405
gönderen: ilahi

Okunuşu Rabbenâ âtinâ fid’dünyâ haseneten ve fil’âhireti haseneten ve gınâ..

2 sene önce
388
gönderen: ilahi

Okunuşu Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ..

2 sene önce
343
gönderen: ilahi

Okunuşu Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ..

2 sene önce
401
gönderen: ilahi

Okunuşu Et-tahıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetullâhi..

2 sene önce
404
gönderen: ilahi

Okunuşu Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârakesmük ve teâlâ ceddük..

2 sene önce
391
ilahi aşk